Laddomat 21 - sõlm on mõeldud kasutamiseks akupaagiga katlasüsteemides.

Kasutatkse põhiliselt tahkepuidu ja puugaasi katlasüsteemides.
Katla väikering ehk segusõlm segab vastavalt sisseehitatud termostaadile katlasse tagastuva küttevee 61, 72 või 78c. ja hoiab töötemperatuuri.
Laddomat keskküttesõlm välistab õige kütmistehnika puhul katla pigitumise, annab süsteemile kõrge kasuteguri ja katlale pika kasutusea.
Kütmise alustamisel lülitab Laddomat sõlme automaatselt sisse andur, mis saab vajaliku temperatuuri kas katla pealevoolu torupealt või suitsugaaside sensorist mis kannatab 300c. kuuma.  

Lisaks aitab Laddomat ka voolukatkestuse korral, kui avab alt sisseehitatud tagasilöögiklapi, leevendades koos termostaadi abil sulguvate katla õhuvõtu luukidega keema minemist.                                                                          

Laddomat segusõlm on varustatud 3 termomeetriga, mis näitvad sõlme töö efektiivsust,  Wilo tsirkulatsioonipumbaga ja 11/4 messingliitmikega.